Translated by Google Translate

NL EN US DE FR PL CZ ES PT IT SE HU GR RO SK JP CN AE IL
אנו קונים ומוכרים מכוניות קלאסיות ברחבי העולם


1952 פורשה 356 קופה מקדימה

פורשה 356 הקלאסית נחשפה לראשונה ב- 1948, בהתבסס מאוד על פולקסווגן. פורשה 1950, שהושק רשמית לציבור ב- 356, תראה יותר מיחידות 76000 מתגלגלות מקומת הייצור. ההערכה היא שכמחצית מאלו נותרות כיום. העיצוב הבסיסי של פורשה 356 הקלאסי נותר זהה לאורך חייו.

מחפשים לרכוש פורשה קלאסית?

כאשר קונים 1952 פורשה 356 קופה קופה, בדיקה היא הכרחית ביותר. מכונאי איכותי יכול לבדוק מכונאות, ויכול גם לסייע לכם במציאת אזורי חלודה. יש להזכיר כי בעוד שדגמי קבריולט הם חלק מהמבוקשים ביותר, בדרך כלל דגמי קופה במצב טוב יותר. למידע נוסף על 1952 פורשה 356 קופה מקדימה, ER Classics מעודד אתכם לגלוש באתר זה.

מכוניות פורשה קלאסיות למכירה