Translated by Google Translate

NL EN US DE FR PL CZ ES PT IT SE HU GR RO SK JP CN AE IL
אוקטובר 3 (יום האחדות הגרמני) פתוח - יום ראשון אוקטובר 4 EXTRA OPEN (12: 00-16: 00)


1948 פורשה 356 קופה מקדימה

הדגמים הראשונים ביותר של פורשה 356 מכונים לעתים קרובות דגמי ה- Pre-A. בדגמים המוקדמים הללו הוצג מנוע צילינדר 4, מקורר אוויר ומוצב אחורי. יתכן שאחת המכוניות הקלאסיות האייקוניות ביותר שהגיעו מעידן זה, דגמי ה- 1948 פורשה 356 של פורשה הם כיום כמה מהמכוניות הקלאסיות המבוקשות ביותר.

מחפשים לרכוש פורשה קלאסית?

נבנה ביד, לקח לפורשה כמעט 2years לייצר את חמישים המכוניות הראשונות. עם ההפקה המוגבלת הזו, היה קשה להשיג 356 במהלך היום שלה, קל וחומר כיום. כשתהיה מוכן לקנות דגם 1948 פורשה 356 Pre-A Coupe, יידע את ER Classics!

מכוניות פורשה קלאסיות למכירה